Dây chuyền sản xuất

Nhà máy của chúng tôi đã thông qua hệ thống chứng nhận kiểm soát chất lượng ISO9001: 2015.
Các tiêu chuẩn kiểm soát hệ thống ISO9001 được thực thi nghiêm ngặt từ quá trình sản xuất nguyên liệu thô đến sản xuất phim.

Dây chuyền sản xuất:

Shenzhen City Hunter-Men Plastics Products Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 0

Shenzhen City Hunter-Men Plastics Products Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 1

Để lại lời nhắn